Πίνακας Ελέγχου Μέλους

Ομάδες

Οι ομάδες μελών επιτρέπουν στους διαχειριστές της κοινότητας την καλύτερη διαχείριση των μελών. Εξ ορισμού συμμετέχετε σε κάποια ορισμένη ομάδα μελών, αυτή θα είναι η βασική σας ομάδα. Αυτό καθορίζει πως θα εμφανίζεστε στα άλλα μέλη π.χ. το χρώμα του ονόματος σας, το άβαταρ σας, τον βαθμό σας κλπ. Αν οι διαχειριστές το επιτρέπουν μπορείτε να αλλάξετε την προεπιλεγμένη ομάδα σας. Μπορεί επίσης να προστεθείτε ή να σας επιτραπεί να γραφτείτε σε άλλες ομάδες μελών. Μερικές από αυτές θα σας δώσουν επιπρόσθετες προσβάσεις όπως και άλλες δυνατότητες σε ορισμένες περιοχές.cron